Ubezpieczenia Grupowe - jako benefity pozapłacowe

Korzyści dla pracodawcy

Korzyści dla pracowników

  • Możliwość szybszego powrotu do zdrowia (szeroki wachlarz świadczeń
  • Możliwość wliczenia składki opłacanej przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodu
  • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłacania odprawy pośmiertnej, jeśli pracodawca finansuje składkę
  • Pieniądze w razie nieprzewidzianych zdarzeń np. poważnych zachorowania, kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,  leczenia w szpitalu,
  • Wsparcie niefinansowe np. pomoc w organizacji rehabilitacji oraz wypożyczenie sprzętu, pomoc psychologa, wizyta domowa
corona, coronavirus, virus

Pozapłacowe benefity dla pracowników
dlaczego są tak ważne?

„Pozapłacowe benefity dla pracowników stały się praktycznie standardem. Zdarza się, że przyszły pracownik wybierając nowego pracodawcę kieruje się właśnie dodatkami,  jakie otrzyma od firmy”

POROZMAWIAJ Z NAMI O ROZWIĄZANIU DLA TWOJEGO HOTELU